WITAMY NA STRONIE STOWARZYSZENIA, SERDECZNIE WITAMY LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH

ISTNIEJĄCE PONAD 18 LAT CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZOSTAŁO POWOŁANE, ABY AKTYWNIE WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WALKĘ Z BEZROBOCIEM.

ZAŁOŻENIA

Propagowanie rozwiązań innowacyjnych w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich, komercjalizacja i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w tym naukowych, propagowanie rozwiązań łączących sektor biznesu i nauki, promowanie sieci i tworzenie sieci organizacji na rzecz innowacyjności, opracowywanie badań oraz studium wykonalności.

WDROŻENIE

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez popularyzacje wiedzy, organizowanie kursów, konferencji, konsultacji, szkoleń, seminariów.

Współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, współdziała z samorządami, organizacją lokalną, wojewódzką, centralną, administracją publiczną oraz instytucjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania krajowych i wspólnotowych środków pomocowych.

GŁÓWNE CELE

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, oraz działania w kierunku aktywnej walki z bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, w tym pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność oraz działania na rzecz adaptacji małych i średnich firm do warunków wolnorynkowych.

Nauka
Technika
Postęp
Zarządzanie
Kultura
Sport i Zdrowie