FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Pożyczki dla przedsiębiorców powiatu częstochowskiego

Fundusz Pożyczkowy jest funduszem dla mikro i małych przedsiębiorców utworzonym przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej przez ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek dla przedsiębiorców z powiatu częstochowskiego.

Pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca który:

 • Ma swoją siedzibę i prowadzi działalność na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i miasta Częstochowy
 • Ma zarejestrowaną działalność gospodarczą
 • Posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • Nie posiada zaległości wobec ZUS i US
 • Pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • Minimalna kwota pożyczki wynosi 10 tys. zł
 • Maksymalna kwota pożyczki na cele obrotowe 120 tys. zł
 • Maksymalna kwota pożyczki na cele inwestycyjne 240 tys. zł
 • Okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy
 • Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału
 • Wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczki do 60 tys. zł. w skali roku wynosi 6 % oprocentowanie pożyczki powyżej 60 tys. zł. w skali roku wynosi 5 %
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest prowizja w wysokości 1,5% kwoty przyznanej pożyczki
 • prawne zabezpieczenie pożyczki może stanowić: weksel In blanco, przewłaszczenie lub hipoteka

Dokumenty do pobrania