O STOWARZYSZENIU

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości powstało w kwietniu 1997 roku, w celu aktywnej walki z bezrobociem. We wrześniu 1997 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje o utworzeniu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i w tym celu nawiązana została współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej – Biuro Projektu Małej Przedsiębiorczości TOR#10.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, oraz działania w kierunku aktywnej walki z bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, w tym pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność oraz działania na rzecz adaptacji małych i średnich firm do warunków wolnorynkowych. Ponad to popularyzacja osiągnięć nauki , techniki, postępu w rolnictwie oraz wiedzy i osiągnięć w zakresie organizacji i zarządzania małymi firmami, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, kształcenia młodzieży,- współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi,- realizacja Wspólnej Polityki Rolnej, działania w zakresie kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia.