Aktualności

Zimowisko 2022 - Fotorelacja

Szanowni Państwo,
Wieczorem z dnia 17/18 Lutego bieżącego roku, na terenie powiatu Częstochowskiego przeszła duża burza wraz z niszczycielskim wiatrem. Niestety nie ominęła ona naszego stowarzyszenia. W wyniku przepięcia elektrycznego awarii uległy nasze urządzenia biurowe t.j. urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop. W związku z powyższym wszystkie sprawy w tym naszą działalność ograniczamy do minimum – aż do momentu naprawy tej sytuacji.
KOLONIE LETNIE 2021 !!!

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2021 Roku życzy Zarząd
i Pracownicy Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Zdrowych, Pogodnych oraz Radosnych Świąt Wielkanocnych

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2020 Roku życzy Zarząd i Pracownicy Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości pragnie poinformować, że rozpoczęło nabór dzieci i młodzieży na Zimowisko 2020. Rejestracji uczestników można dokonać w biurze CSRMP ul. Tkacka 5 lok 6 lub pod nr tel: 534 288 522
Zapraszamy !!!

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu dzisiejszym  tj. 8.10.2019 zostaje zawieszony nabór uczestników na wyjazd studyjny pn. ” Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności”

Ważna informacja

 

W związku z niezależnymi od Organizatorów trudnościami logistycznymi, informujemy, że zmianie uległ termin  Konferencji pn. „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie lubelskim”,  z dnia 11-12.10.2019 r. na 18-19.2019 r. Miejsce konferencji – Janów Lubelski ośrodek „Almatur”. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

                  Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności”, który odbędzie się w terminie 19-24.10.2019 r. w Holandii.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  30 uczestników z terenu całej Polski, w tym min. 15 osób w wieku do 35 lat, osoby lub przedstawiciele podmiotów zaineresowanych tematyką uprawy wertykalnej oraz wdrożeniem takiej technologii na terenie Polski. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji  żywności i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników operacji we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne,  na podstawie przykładów dobrych praktyk z Holandii, wśród 30 uczestników operacji zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu tej wiedzy.

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. Prelekcję „Działanie Współpraca oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; Wizytę na Uniwersytecie w Wageningen – wykład „Rola nauki w zakresie uprawy wertykalnej, jej rozwoju oraz prowadzonych badań”; wizyty na wertykalnych farmach badawczych; wizytę na farmie wertykalnej zajmującej się produkcją warzyw; wizytę na farmie wertykalnej produkującej i sprzedającej warzywa w sposób bezpośredni do konsumentów; wizytę na autonomicznej farmie sałaty.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat – uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak wytworzonych, działania „Współpraca” i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe – wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw,  intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 30 września 2019 r. do godz. 14:00 do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com  również do 30 września 2019 r. do godz. 14:00.

Dokładne informacje dotyczące wyjazdu zostaną podane uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłoni zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                             Zaproszenie do udziału w konferencji

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pn. „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie pomorskim”, która   odbędzie się w terminie 29-30.09.2019 r. w Malborku.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  60 osób prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI.

Celem projektu jest  podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy.

Program konferencji obejmuje m.in. wykłady „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; „Innowacyjne metody zarządzania produkcją” – prezentacja narzędzi; Działanie „Współpraca” oraz wyjazd studyjny „Wdrożenia narzędzi do zarządzania produkcją w praktyce” – wizyta w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji, działania „Współpraca”. Uczestnicy będą mogli kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długofalowe – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych, wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień konferencji.

Dokładne informacje dotyczące konferencji zostaną podane uczestnikom kwalifikowanym na bieżąco do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłania zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                         Zaproszenie do udziału w konferencji

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pn. „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie świętokrzyskim”, która   odbędzie się w terminie 26-27.10.2019 r.
w
Przybysławicach (pow. sandomierski);

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  60 osób prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI.

Celem projektu jest  podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy.

Program konferencji obejmuje m.in. wykłady „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; „Innowacyjne metody zarządzania produkcją” – prezentacja narzędzi; Działanie „Współpraca” oraz wyjazd studyjny „Wdrożenia narzędzi do zarządzania produkcją w praktyce” – wizyta w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji, działania „Współpraca”. Uczestnicy będą mogli kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długofalowe – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych, wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień konferencji.

Dokładne informacje dotyczące konferencji zostaną podane uczestnikom kwalifikowanym na bieżąco do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłania zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                              Zaproszenie do udziału w konferencji

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pn. „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie warmińsko-mazurskim”, która   odbędzie się w terminie 16–17.10.2019 r.
w
Giżycku.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  60 osób prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI.

Celem projektu jest  podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy.

Program konferencji obejmuje m.in. wykłady „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; „Innowacyjne metody zarządzania produkcją” – prezentacja narzędzi; Działanie „Współpraca” oraz wyjazd studyjny „Wdrożenia narzędzi do zarządzania produkcją w praktyce” – wizyta w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji, działania „Współpraca”. Uczestnicy będą mogli kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długofalowe – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych, wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień konferencji.

Dokładne informacje dotyczące konferencji zostaną podane uczestnikom kwalifikowanym na bieżąco do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłania zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                         Zaproszenie do udziału w konferencji

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pn. „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie mazowieckim”, która   odbędzie się w terminie 9-10.10.2019 r. w Płońsku

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  60 osób prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI.

Celem projektu jest  podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy.

Program konferencji obejmuje m.in. wykłady „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; „Innowacyjne metody zarządzania produkcją” – prezentacja narzędzi; Działanie „Współpraca” oraz wyjazd studyjny „Wdrożenia narzędzi do zarządzania produkcją w praktyce” – wizyta w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji, działania „Współpraca”. Uczestnicy będą mogli kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długofalowe – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych, wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień konferencji.

Dokładne informacje dotyczące konferencji zostaną podane uczestnikom kwalifikowanym na bieżąco do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłania zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                           Zaproszenie do udziału w konferencji

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pn. „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie kujawsko-pomorskim”, która   odbędzie się w terminie 1-2.10.2019 r. w Minikowie

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  60 osób prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI.

Celem projektu jest  podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy.

Program konferencji obejmuje m.in. wykłady „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; „Innowacyjne metody zarządzania produkcją” – prezentacja narzędzi; Działanie „Współpraca” oraz wyjazd studyjny „Wdrożenia narzędzi do zarządzania produkcją w praktyce” – wizyta w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji, działania „Współpraca”. Uczestnicy będą mogli kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długofalowe – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych, wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień konferencji.

Dokładne informacje dotyczące konferencji zostaną podane uczestnikom kwalifikowanym na bieżąco do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłania zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                                Zaproszenie do udziału w konferencji

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji pn. „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie lubelskim”, która   odbędzie się w terminie 28-29.09.2019 r. w Kraśniku.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  60 osób prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI.

Celem projektu jest  podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy.

Program konferencji obejmuje m.in. wykłady „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; „Innowacyjne metody zarządzania produkcją” – prezentacja narzędzi; Działanie „Współpraca” oraz wyjazd studyjny „Wdrożenia narzędzi do zarządzania produkcją w praktyce” – wizyta w gospodarstwach rolnych.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji, działania „Współpraca”. Uczestnicy będą mogli kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długofalowe – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych, wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień konferencji.

Dokładne informacje dotyczące konferencji zostaną podane uczestnikom kwalifikowanym na bieżąco do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłania zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń z grupy docelowej osób do 35 lat, informujemy o wznowieniu naboru uczestników na wyjazd studyjny od dnia dzisiejszego tj. 10 września 2019 r. z tej grupy.

Ważna informacja

 

W związku z niezależnymi od Organizatorów trudnościami logistycznymi, informujemy, że zmianie uległ termin wyjazdu studyjnego z 14-19 września 2019 r., na 16-21 września 2019 r. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń z grupy docelowej, w tym przede wszystkim osób w wieku do 35 lat, informujemy o wznowieniu naboru uczestników na wyjazd studyjny od dnia dzisiejszego tj. 3 września 2019 r. od godz. 10.00 do piątku tj. 6 września 2019 r. do godz. 10.00

 

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Uprawa i przetwórstwo trufli szansą na konkurencyjność małych gospodarstw rolnych”, który   odbędzie się w terminie 14-19.09.2019 r. we Włoszech.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie skierowane jest do:  30 mieszkańców obszarów wiejskich województw: śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15 osób w wieku do 35 lat. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy know-how z zakresu innowacyjnej uprawy
i przetwórstwa trufli pomiędzy 30 mieszkańcami obszarów wiejskich województw śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15 w wieku do 35 lat, zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu tej wiedzy.

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. Prelekcja „Działanie Współpraca oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”; wizyta w gospodarstwie produkującym trufle jako gałąź dodatkową prowadzonym przez młodego rolnika (gospodarstwo edukacyjne); wizyta w gospodarstwie produkującym trufle (metodą tradycyjną) wraz z przetwórstwem; prelekcja z wizytą w gospodarstwie w Citta di Castello- „Porównanie warunków uprawy trufli w Polsce i we Włoszech”; prelekcja połączona z wizytą w „Szkole trufli” w Citta di Castello „Opłacalność produkcji trufli – porównanie Polski i Włoch”, spotkanie z przedstawicielami Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu
w Perugii – „Transfer wiedzy i nowych technologii – rola nauki w rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych upraw na przykładzie uprawy trufli”.

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat – innowacyjnej uprawy trufli i jej przetwórstwa,  know-how nt. uprawy trufli i ich przetwórstwa, działania „Współpraca” i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe – wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw,  intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00 do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com do 1 września 2019 r.

Dokładne informacje dotyczące wyjazdu zostaną podane uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać  pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłoni zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

 

Karta zgłoszeniowa oraz program do pobrania poniżej.


Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie warmińsko-mazurskim

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa warmińsko-mazurskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie kujawsko-pomorskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa kujawsko-pomorskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

  

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie świętokrzyskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa świętokrzyskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie pomorskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa pomorskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

  

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie mazowieckim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa mazowieckiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie lubelskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa lubelskim w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019,

realizuje operację pt:  „Uprawa i przetwórstwo trufli szansą na konkurencyjność małych gospodarstw rolnych

 

Cel projektu:  Wymiana doświadczeń oraz wiedzy know-how z zakresu innowacyjnej uprawy i przetwórstwa trufli

Grupa docelowa: Działanie skierowane do 30 mieszkańców obszarów wiejskich województw śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15 w wieku do 35 lat. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne

Planowane formy realizacji operacji:  Wyjazd studyjny – Włochy

Przewidywane efekty:  Uczestnik  pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat:
– innowacyjnej uprawy trufli i jej przetwórstwa,
– know-how nt. uprawy trufli i ich przetwórstwa

– działania współpracy i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich


Efekty długofalowe

– wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

– wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw

– intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa

Operacja realizowana przy wsparciu środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019,

realizuje operację pt:  „Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności

 

Cel projektu: Zwiększenie wiedzy uczestników we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne,  na podstawie przykładów dobrych praktyk z Holandii.

 

Grupa docelowa: Działanie skierowane do 30 mieszkańców z terenu całej Polski, będących przedstawicielami podmiotów zainteresowanych tematyką uprawy wertykalnej oraz wdrożeniem takiej technologii na terenie Polski. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.

 

Planowane formy realizacji operacji:  Wyjazd studyjny – Holandia

 

Przewidywane efekty:  30 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak wytworzonych. Uczestnicy otrzymają również wiedzę nt. działania współpracy i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe

– wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności

– wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw

– intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa

 

Operacja realizowana przy wsparciu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Kolonie letnie 

Wakacje to czas przygód i wyzwań! Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-16 lat na pełne wrażeń kolonie 2019, na których staramy się przekazywać pozytywne wartości i niezapomniane wrażenia. Liczne programy sportowe, artystyczne, edukacyjne, przygodowe oraz odpowiednio dobrana kadra pedagogiczna sprawią, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie i będzie czuło się bezpiecznie. Priorytetem dla nas jest, aby wszystkie dzieci wracały z kolonii zadowolone, uśmiechnięte i bogate w zdobyte umiejętności i doświadczenia.
 
Tego lata spotykamy się w pięknych nadmorskich miejscowościach:
Władysławowo:
I. Turnus 30.06 – 10.07.2019 r.
II. Turnus 04.08 – 14.08.2019 r.
Ustka:
I. Turnus 02.08 – 12.08.2019 r.
II. Turnus 13.08 – 23.08.2019 r.

Wszystkie wyjazdy zgłaszane są do Kuratorium Oświaty.

Dokumenty do pobrania:

Półkolonie - wypoczynek tam gdzie mieszkasz

Półkolonie z CSRMP? Zdecydowanie tak!
Już dziś zapraszamy na aż sześć 10 dniowych turnusów pełnych przygód.
Zapewniamy dobrze spędzony czas, tematyczną wycieczkę na każdym turnusie, zajęcia sportowe, plastyczne, wyżywienie (2 posiłki) oraz opiekę nad dziećmi w godzinach 8:00 – 13:00.
Zajęcia prowadzą profesjonalni opiekunowie będący pod nadzorem Kuratorium Oświaty.

Fundusz Pożyczkowy szansą na rozwój Twojej firmy

Dlaczego warto korzystać z Funduszu Pożyczkowego CSRMP?
 
Korzyści:
  1. Ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie  można skorzystać z oferty banku
  2. Uproszczona procedura uzyskania pożyczki
  3. Niskie oprocentowanie
Z długami żyje się mniej komfortowo, ale jeśli już trzeba pożyczyć, to tutaj warto

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka