Aktualności

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie warmińsko-mazurskim

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa warmińsko-mazurskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie kujawsko-pomorskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa kujawsko-pomorskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

  

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie świętokrzyskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa świętokrzyskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie pomorskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa pomorskiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

  

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie mazowieckim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa mazowieckiego w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.  

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w

realizuje operację pt:  „Narzędzia do wspomagania zarządzania produkcją rolniczą w województwie lubelskim

 

Cel projektu: Podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą wśród 60 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania produkcją oraz stymulowanie do takiej współpracy. 

Grupa docelowa: W operacji weźmie 60 uczestników, którą stanowić będą przedstawiciele podmiotów, które mogą wchodzić w skład grup operacyjnych EPI. Będą to osoby, które prowadzą działalność na ternie województwa lubelskim w tym rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 

Planowane formy realizacji operacji:  Konferencja/Wyjazd studyjny

Przewidywane efekty: 60 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. zawarte w celach projektu w tym w zakresie innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą oraz wzajemnej współpracy przy wdrażaniu innowacji w tym zakresie. Każdy uczestnik będzie mógł kreować własne postawy proinnowacyjne na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Efekty długookresowe:

            – wzrost liczby przedsiębiorców na terenach wiejskich

            – wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w aspekcie współpracy wielopodmiotowej, jako narzędzia do podniesienia       rentowności gospodarstw rolnych.

            – wzrost jakości życia i rozwoju zawodowego mieszkańców wsi

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019,

realizuje operację pt:  „Uprawa i przetwórstwo trufli szansą na konkurencyjność małych gospodarstw rolnych

 

Cel projektu:  Wymiana doświadczeń oraz wiedzy know-how z zakresu innowacyjnej uprawy i przetwórstwa trufli

Grupa docelowa: Działanie skierowane do 30 mieszkańców obszarów wiejskich województw śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15 w wieku do 35 lat. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne

Planowane formy realizacji operacji:  Wyjazd studyjny – Włochy

Przewidywane efekty:  Uczestnik  pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat:
– innowacyjnej uprawy trufli i jej przetwórstwa,
– know-how nt. uprawy trufli i ich przetwórstwa

– działania współpracy i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich


Efekty długofalowe

– wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych

– wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw

– intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa

Operacja realizowana przy wsparciu środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019,

realizuje operację pt:  „Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności

 

Cel projektu: Zwiększenie wiedzy uczestników we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne,  na podstawie przykładów dobrych praktyk z Holandii.

 

Grupa docelowa: Działanie skierowane do 30 mieszkańców z terenu całej Polski, będących przedstawicielami podmiotów zainteresowanych tematyką uprawy wertykalnej oraz wdrożeniem takiej technologii na terenie Polski. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.

 

Planowane formy realizacji operacji:  Wyjazd studyjny – Holandia

 

Przewidywane efekty:  30 uczestników operacji pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę nt. uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak wytworzonych. Uczestnicy otrzymają również wiedzę nt. działania współpracy i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe

– wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności

– wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw

– intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa

 

Operacja realizowana przy wsparciu ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Kolonie letnie 

Wakacje to czas przygód i wyzwań! Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 6-16 lat na pełne wrażeń kolonie 2019, na których staramy się przekazywać pozytywne wartości i niezapomniane wrażenia. Liczne programy sportowe, artystyczne, edukacyjne, przygodowe oraz odpowiednio dobrana kadra pedagogiczna sprawią, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie i będzie czuło się bezpiecznie. Priorytetem dla nas jest, aby wszystkie dzieci wracały z kolonii zadowolone, uśmiechnięte i bogate w zdobyte umiejętności i doświadczenia.
 
Tego lata spotykamy się w pięknych nadmorskich miejscowościach:
Władysławowo:
I. Turnus 30.06 – 10.07.2019 r.
II. Turnus 04.08 – 14.08.2019 r.
Ustka:
I. Turnus 02.08 – 12.08.2019 r.
II. Turnus 13.08 – 23.08.2019 r.

Wszystkie wyjazdy zgłaszane są do Kuratorium Oświaty.

Dokumenty do pobrania:

Półkolonie - wypoczynek tam gdzie mieszkasz

Półkolonie z CSRMP? Zdecydowanie tak!
Już dziś zapraszamy na aż sześć 10 dniowych turnusów pełnych przygód.
Zapewniamy dobrze spędzony czas, tematyczną wycieczkę na każdym turnusie, zajęcia sportowe, plastyczne, wyżywienie (2 posiłki) oraz opiekę nad dziećmi w godzinach 8:00 – 13:00.
Zajęcia prowadzą profesjonalni opiekunowie będący pod nadzorem Kuratorium Oświaty.

Fundusz Pożyczkowy szansą na rozwój Twojej firmy

Dlaczego warto korzystać z Funduszu Pożyczkowego CSRMP?
 
Korzyści:
  1. Ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie  można skorzystać z oferty banku
  2. Uproszczona procedura uzyskania pożyczki
  3. Niskie oprocentowanie
Z długami żyje się mniej komfortowo, ale jeśli już trzeba pożyczyć, to tutaj warto