ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ – PRZYJAŹŃ BEZ GRANIC III

ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ – PRZYJAŹŃ BEZ GRANIC III

Miejsce: Alushta – Ukraina
Data: 4-18 sierpnia 2008
Uczestnicy: Polska, Ukraina

W sierpniu 2008r. zorganizowaliśmy wspólne warsztaty kulturalne z naszym partnerem ukraińskim na Krymie. Głównym tematem wymiany było poszukiwanie podobieństw pomiędzy obiema kulturami. Dodatkowym elementem były warsztaty terenowe prowadzące śladami Adama Mickiewicza na Krymie.