I TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ZMW

I TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ZMW

Miejsce: Zawada
Data: 19 maja 2007

„Wygrana to nie wszystko, ale chęć wygrania tak” 19.05.2007r. odbył się I turniej piłki siatkowej ZMW Zawada. Cała impreza przebiegała w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , która została udostępniona kołu ZMW dzięki uprzejmości dyrektora Mariana Szyszka. Rozpoczęcie turnieju nastąpiło o godzinie 12 uroczystym powitaniem przybyłych drużyn przez prezesa ZMW w Zawadzie Kamila Dąbrowskiego. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn z: Konar, Borowna, Częstochowy i 2 z Zawady. Po 6h intensywnej gry wyłonieni zostali zwycięzcy. I miejsce zajęło Borowno w nagrodę otrzymali boomboxa. Na II miejscu znalazła się drużyna z Konar z nagrodą w postaci grilla. III miejsce przypadło organizatorom, którzy za grę otrzymali piłki do siatkówki. Drużyna z Częstochowy pomimo tego, że nie znalazła się na podium została nagrodzona dużymi brawami oraz pamiątkowym dyplomem.

1 Comment

  1. Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

Leave a Comment