BĄDŹMY WSZYSCY RÓWNI!

BĄDŹMY WSZYSCY RÓWNI!

Miejsce: Częstochowa
Data: 20-29 czerwca 2009
Uczestnicy: Polska, Turcja, Rumunia, Włochy, Litwa

W dniach 20-29 czerwca 2009 roku w Częstochowie odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży „Bądźmy wszyscy równi!”. Młodzi ludzie z Polski, Turcji, Rumunii, Włoch i Litwy dyskutowali nad najważniejszymi prawami człowieka. Uczestnicy poprzez różne gry symulacyjne i panele dyskusyjne wymieniali swoje opinie i poglądy. Każdy z dni dotyczył innego z podstawowych praw człowieka. Uczestnicy wymieniali poglądy na temat ogólnych praw człowieka w Europie, praw kobiet, praw dzieci, praw mniejszości, prawa do głosowania i wolności słowa. Niesamowitym echem wśród uczestnikom odbiły się warsztaty z dziećmi z domu dziecka w Kłobucku oraz warsztaty terenowe w Muzeum Holokaustu Auschwitz. Dzięki uprzejmości władz lokalnych młodzież miała okazję zaprezentować swoje opinie oraz wyniki dyskusji zarówno Staroście Częstochowskiemu jak i Wiceprezydentowi Miasta Częstochowa. Projekt ten był kolejnym już organizowanym przez ZMW w mieście Częstochowa, a dotyczącym ważnych spraw społecznych.