BLACK TO NATURE

BLACK TO NATURE

Miejsce: Cesme – Turcja
Data: 21-30 listopada 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Turcja

W malowniczym terenie Cesme (region Izmir), Turcja, niedaleko wysp greckich odbyła się wymiana, której uczestnicy dyskutowali nad ochroną przyrody w swoich środowiskach lokalnych, oraz nad racjonalnym zarządzaniu odpadami w swoich gospodarstwach domowych. Ponadto poznawaliśmy starożytną kulturę, której pozostałości znajdują się w kilku miejscach niedaleko Cesme.