CHALLENGE FOR PREJUDICES

CHALLENGE FOR PREJUDICES

Miejsce: Zakopane
Data: 7-16 grudnia 2008
Uczestnicy: Polska, Turcja, Włochy

Wymiana ta, to pierwszy etap projektu, który realizowany jest od sierpnia 2008, do lipca 2009. Partnerami naszymi w tym projekcie są organizacje z Turcji i Włoch. W grudniu 2008r. grupa młodzieży z Turcji gościła u nas, poznając naszą kulturę, historię, religię i codzienne życie. Cały projekt zakończą duże warsztaty połączone z konferencją, które odbędą się w lipcu 2009r. w Denizli, Turcja.