DON’T HEAT YOURSELF!

DON’T HEAT YOURSELF!

Miejsce: Ankara, Istanbuł – Turcja
Data: 3-12 kwietnia 2007
Uczestnicy: Polska, Turcja, Węgry, Rumunia, Portugalia

Celem projektu było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie ocieplania sie klimatu. Wspólne dyskusje nad ważnym tematem zagrożeń wynikających z globalnego ocieplenia odbyły się w kwietniu 2007r. w Ankarze, Turcja. Przedstawiane były stanowiska młodzieży z Polski, Turcji, Węgier, Rumunii i Portugalii. Wszystko zakończyło stworzenie wspólnego listu skierowanego do władz nakreślającego poglądy młodzieży w sprawie niepokojącego zjawiska jakim jest ocieplanie się klimatu.