EUROPEAN RURAL ASSOCIATION NETWORK

EUROPEAN RURAL ASSOCIATION NETWORK

Miejsce: brak
Data: 2007-2008
Uczestnicy:brak

Nasza działalności w tej sieci organizacji działających na terenach wiejskich rozpoczęła się w 2005r. Byliśmy jednymi z inicjatorów wspólnie z rumuńską organizacją „Rural Development Association”, utworzenia tej sieci. Jej siedziba znajduje się w mieście Brasom w Rumunii. Jej celami są: przekazywanie informacji o inicjatywach organizacji członkowskich, oraz udział młodzieży w tych inicjatywach. W okresie 2006-2008 nasza młodzież wzięła udział w 7 projektach realizowanych przez organizacje członkowskie.