INTEGRATION BY EXCITMENT. RAFTING!

INTEGRATION BY EXCITMENT. RAFTING!

Miejsce: Antalya – Turcja
Data: 6-18 września 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Wielka Brytania, Łotwa

Wymiana młodzieżowa w Antalyi, Turcja, wrzesień 2007r., miała na celu przełamanie ogólnie panujących stereotypów w Polsce, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Łotwy i Wielkiej Brytanii. Spotkanie to pokazało jak wiele nas łączy, i jak niedużo trzeba aby przełamać uprzedzenia. Potwierdzeniem tego był wspólny wyjazd w góry i niezapomniany spływ pontonowy.