LET’S ALL BE EQUAL

LET’S ALL BE EQUAL

Miejsce: Lizbona – Portugalia
Data: 3-15 lutego 2008
Uczestnicy: Polska, Turcja, Portugalia, Włochy, Estonia

Był to pierwszy w historii programów europejskich skierowanych do młodzieży projekt, który odbywał się w dwóch krajach. Pierwsza cześć, która odbyła się w Cascais, Portugalia, miała na celu uwrażliwienie i dyskusje uczestników na tematy związane z prawami dzieci, wolności słowa. Druga część ukierunkowana była na prawa mniejszości, prawa kobiet i prawo głosowania, a odbyła się w Polsce – Białym Dunajcu. W obu tych częściach brali udział młodzi ludzie z Polski, Portugalii, Turcji, Włoch i Estonii w lutym 2008r.