MŁODZIEŻ – AKTYWNI OBYWATELE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

MŁODZIEŻ – AKTYWNI OBYWATELE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Miejsce: Częstochowa
Data: 8-9 lipca 2009

W dniach 8-9 lipca 2009r. w Częstochowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Młodzież – aktywni obywatele społeczności lokalnych”. Głównym celem projektu było nawiązanie dialogu pomiędzy młodymi ludźmi, a lokalnymi władzami samorządowymi w gminach Powiatu Częstochowskiego. Przygotowaniem do konferencji było 8 spotkań lokalnych, w których młodzi ludzie z danych dwóch gmin spotykali się z gminnymi decydentami. Dzięki temu mieli okazję przedstawić swoje osiągnięcia, ale także pomysły na dalszą działalność. W samej konferencji wzięło udział 60 młodych ludzi reprezentujących prawie wszystkie gminy naszego powiatu. W pierwszym dniu młodzi ludzie przedstawiali swoje przedsięwzięcia realizowane w swoich miejscowościach i gminach. W części poobiedniej odbył się wspólny panel dyskusyjny młodzieży i decydentów. Dyskutanci podzieleni byli na 4 grupy: bezrobocie wśród młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, angażowanie się młodzieży i prawa młodzieży. Konferencja ta była dużym sukcesem.