MOZAIKA

MOZAIKA

Miejsce: Zakopane
Data: 21-29 czerwca 2006
Uczestnicy: Polska, Malta, Grecja, Włochy

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy warsztatowe: muzyczną i plastyczną tworzyli jedną wspólną mozaikę. Pierwsza grupa tworzyła wspólny obraz z malowanych płytek, a druga komponowała piosenki układając mozaikę słów z różnych języków. Podsumowaniem wymiany był wspólny happening, podczas którego uczestnicy wraz z mieszkańcami i turystami układali mozaikę oraz śpiewali stworzone piosenki.