NEW PARTNERS, NEW QUALITY

NEW PARTNERS, NEW QUALITY

Miejsce: Izmit – Turcja
Data: 13-17 czerwca 2007
Uczestnicy: Polska, Turcja, Włochy, Grecja, Bułgaria, Niemcy, Rumunia, Łotwa

Seminarium kontaktowe mające na celu wymianę doświadczeń oraz planowanie przyszłych projektów.