NOWA KULTURA – WSPÓLNA EUROPA

NOWA KULTURA – WSPÓLNA EUROPA

Miejsce: Zakopane
Data: 19-27 października 2008
Uczestnicy: Polska, Litwa, Rumunia, Turcja

Warsztaty, które odbywały się podczas tej wymiany, ukierunkowane były na wzajemne poznanie tradycyjnych tańców i pieśni, krajów uczestniczących. Młodzież z Polski, Turcji, Rumunii i Litwy nie tylko prezentowała własne tańce i pieśni, ale również uczyła się tańców i pieśni innych narodów. Podsumowaniem projektu, który odbył się w październiku 2008r. w Zakopanem był wspólny koncert na Krupówkach.