PRAWA MŁODZIEŻY

PRAWA MŁODZIEŻY

Miejsce: Częstochowa
Data: 1-10 czerwca 2008
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Turcja, Włochy

Wymiana, która miała na celu przygotowanie ankiet i przeprowadzaniu badań oraz wywiadów z młodymi ludźmi jaka jest ich wiedza na tematy związane z ich prawami w Unii Europejskiej. Wyniki prac uczestników z Polski, Turcji, Rumunii i Włoch zostały przedstawione prezydentowi miasta Częstochowy oraz lokalnym władzom.