AKADEMIA LIDERÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w operacji pn: „Młodzieżowe Forum Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich”, realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019, mającej na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie zrównoważonej polityki rozwoju obszarów wiejskich, metod produkcji rolniczej przyjaznej środowisku, wybranych form przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego ukierunkowanego na innowacje i odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Uczestnicy szkolenia: 50 młodych mieszkańców obszarów wiejskich, będących rolnikami lub domownikami rolników oraz aktywnymi członkami grup formalnych i nieformalnych, w wieku od 16 do 35 roku życia, zamieszkujących obszary wiejskie województwa śląskiego.

Szkolenia Stacjonarne w Złotym Potoku w terminie: 21 – 23 września 2018 r.

Harmonogram szkolenia stacjonarnego:

I dzień:

II dzień:

II dzień:

Zgłoszenie do udziału należy przesłać na załączonym formularzu drogą mailową (skan) na adres zpzmwcz@poczta.onet.pl, pocztą lub osobiście na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej w Częstochowie, ul. Waszyngtona 73/15, 42-200 Częstochowa do dnia 17.09.2018 r.