PRZYJAŹŃ BEZ GRANIC

PRZYJAŹŃ BEZ GRANIC

Miejsce: Biały Dunajec
Data: 9-20 grudnia 2007
Uczestnicy: Polska, Ukraina

Podczas wymiany polsko-ukraińskiej, która odbyła się w grudniu 2007r. w Białym Dunajcu, młodzież poznawała kulturę swojego partnera poprzez wspólne warsztaty dziedzictwa kulturowego. Podsumowaniem było wspólne przedstawienie teatralne polskich i ukraińskich aktorów, ukazujące podobieństwa i różnice w naszych kulturach.