SHOW YOUR CULTURE HIDDEN IN CAMERA

SHOW YOUR CULTURE HIDDEN IN CAMERA

Miejsce: Antalya – Turcja
Data: 14-25 kwietnia 2008
Uczestnicy: Polska, Czechy, Litwa, Rumunia, Turcja

Rozwijanie swoich zainteresowań fotograficznych poprzez wspólne warsztaty, a także pokazanie piękna swoich regionów były głównymi tematami wymiany, która odbyła się w Antakya, Turcja. Młodzież z Polski, Turcji, Czech, Rumunii i Łotwy wspólnie pracując w czerwcu 2008r przygotowała wystawę fotograficzną, która odbyła się w tamtejszym Urzędzie Miasta.