SPORT JAKO NARZĘDZIE ŚWIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ

SPORT JAKO NARZĘDZIE ŚWIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ

Miejsce: Sława
Data: 10-17 lipca 2006
Uczestnicy: Polska, Litwa

Wymiana z udziałem młodzieży z Polski i Litwy odbyła się w Sławie (woj. lubuskie) w lipcu 2006r. Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom, że poprzez sport mogą zwiększać swoje poczucie bycia obywatelem Unii Europejskiej. Odbywało się to poprzez wspólne warsztaty sportowe, m.in. zawody kajakowe. Całość zakończył meeting promujący sport i zdrowy tryb życia, który odbył się podczas „Dni Sławy”.