THE FILM

THE FILM

Miejsce: Częstochowa
Data: 7-17 lipca 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Malta, Estonia, Włochy

Projekt, którego wynikiem było powstanie filmów o tolerancji widzianej oczami młodych. Uczestniczyli w nim młodzi filmowcy i aktorzy z Polski, Rumunii, Włoch, Malty i Estonii, pracując nad swoimi filmami w lipcu 2007r. Powstały wtedy bardzo interesujące etiudy filmowe, które zostały zaprezentowane w Regionalnym Ośrodku Kultury dla szerokiej publiczności, która licznie przybyła na tą prezentację.