WORK FOR EVS

WORK FOR EVS

Miejsce: brak
Data: 2006-2008
Uczestnicy:brak

Od 2004r. Zarząd Powiatowy ZMW w Częstochowie jest członkiem ogólnoeuropejskiej sieci wolontariackiej, której siedziba znajduje się w Holandii. Głównymi celami tej sieci są: promocja idei Wolontariatu Europejskiego oraz organizowanie projektów EVS. W latach 2006-2008 przeprowadziliśmy 17 spotkań informacyjnych w szkołach średnich naszego regionu pokazując młodym ludziom, jakie możliwości daje im udział w projektach wolontariackich.