YOUTH IN MEDIA

YOUTH IN MEDIA

Miejsce: Wilno – Litwa
Data: 23 czerwca – 2 lipca 2007
Uczestnicy: Polska, Rumunia, Litwa, Niemcy, Holandia, Hiszpania

Aktywność młodych ludzi w nowoczesnych mediach była głównym tematem projektu, który odbył się w czerwcu 2007 w Wilnie, Litwa. Młodzież z Polski, Litwy, Niemiec, Rumunii, Holandii i Hiszpanii, poza dyskusjami nad głównym tematem „Młodzież w mediach” przygotowywała również reportaże do lokalnej telewizji i radia, oraz wydawała codzienną gazetę o tematyce nurtującej młodych ludzi.